Hemsidor företag
                                                                                           Vad man bör tänka på?

 Hitta en webbyrå
 

Webbproduktion utomlands  


Utländsks webbutveckling kan vara en bra idé för företag som vill ha prisvärda lösningar till deras behov av webbproduktion. Processen att få utländska tjänster webbutveckling har förenklats väsentligt genom den tekniska utvecklingen som gör det möjligt för människor att komma i kontakt med olika webbproduktions företag över hela världen. Med det stora antalet skickliga yrkesmän i olika länder, är möjligheten att få utländska utvecklare tilltalande, särskilt som många länder har lägre löner än Sverige, varav det då i allmänhet kostar mindre än lokal webbproduktion.
Konkurrenssituationen för webbutvecklings industrin gör att människor kan få prisvärda tjänster då flera webbutvecklare konkurrerar om att tillhandahålla sina tjänster, detta driver ner kostnaderna för företagen och de billigaste och snabbaste programmerarna får de flesta jobben.


Arbetet med att utveckla webbplatser är tekniskt och komplicerat och kräver användning av skickliga programmerare eller utvecklare som kan garantera kvalitén på webbplatsen som kommer att uppfylla ställda förväntningar och sedan gärna överträffa dem. När du arbetar med utländska webbutvecklare, är det viktigt att ha kontinuerlig kontakt med dem och hålla dig informerad om vad de gör, detta gör att det lokalt för företaget generellt sett blir klart mer resursintensivt att jobba med utländska företag. Samverkan är viktigt tillsammans med kontinuerliga uppdateringar för att säkerställa att det arbete som utförs är i linje med vad man kommit överens om. Utan en tillräcklig mängd kommunikation mellan tjänsteleverantörer och klienten, kan det uppstå konflikter, speciellt om det inte finns en väl upprättad projektplanering . Finns det skillnader när det gäller hur sidan ska utvecklas eller idéer som utgör grund för utformningen av webbplatsen. Att anställa duktiga webbutvecklare online eller via förmedlingstjänster kan vara en tidskrävande process. Det är alltid en fördel om man kan kommunicera med en svensk som har kontakt med utvecklare och dessutom är van vid kultur och arbetssätt som kan variera något mellan länder. Det är viktigt att få tag på bra programmerare då en dåligt utvecklad webbplats kan äventyra framgången för ett företag, särskilt om det också innebär stora förseningar.  

Hur stor budget i tid och pengar som ska läggas ner på sidan beror självklart på storleken på verksamheten, ofta är det inte särskilt fördelaktigt att skicka mindre projekt utomlands då tiden att skapa kontakten tar längre tid än själva utvecklingen. 

Lokal webbproduktion 

Även om utländska företag för webbutveckling är ett allt populärare alternativ, är fortfarande lokala programmerare de som utför de flesta jobben, och dessa går också att få tillgång till överkomliga priser. Lokala tjänster för webbproduktion genomförs generellt betydligt snabbare än via outsourcing och med högre servicegrad. Detta är dock självklart inte gratis utan timpenningen är generellt sett betydligt högre. Antalet människor som är vara inblandade i en webbproduktion är mycket beroende på vilken typ av sajt som skall utföras. För större projekt kommer det att finnas ett naturligt behov av fler involverade människor än om en mindre avancerad sajt skall byggas. Vissa lokala webbproduktion företag har specialister när det gäller webbutveckling och webbdesign medan det finns ett antal företag som har ett fåtal som gör de flesta uppgifterna, generellt så gör de då både webbdesign och webbutveckling. Vissa kunder föredrar att ha specialister för att de känner sig mer säkra på att arbetet kommer att utföras effektivt.
De roller som främst finns i ett webbproduktionsbolag inkluderar webbutvecklare, designers, projektledare, arbetsledare, webbanalytiker tillsammans med systemadministratörer. Lokala webbproduktioner kan sällan tillhandahålla alla dessa positioner utan använder oftast samma personer som har flera ansvarsområden. Personerna på webbyrån måste också ha stor erfarenhet och en påvisat kreativ förmåga tillsammans med den tekniska kompetens som krävs för projekten som de åtar sig. Vikten av webbutveckling är tydligt i antalet företag som fortsätter att dyka upp på marknaden på grund av det ökade behovet av tjänster för webbutveckling. Att se till att webbplatser blir bättre på att förmedla det avsedda budskapet är en prioritet för alla företag idag som är intresserade av deras synlighet online blir bättre.